top of page

 

Behandelovereenkomst haptotherapie

 

Van harte welkom in mijn haptotherapiepraktijk “De Hapto Studio”. Om je te informeren en een goede samenwerking te waarborgen heb ik een aantal praktische afspraken in deze behandelovereenkomst opgenomen die we samen ondertekenen.

 

Behandeling

De haptotherapiebehandeling zal zowel uit gesprek, oefenvormen, als aanraking op de behandelbank bestaan. We bepalen samen in overleg welke behandelwijze er naar aanleiding van jouw hulpvraag nodig is en wat het doel is van de behandeling.


Tarief

Een sessie haptotherapie kost € 85 en duurt 45 tot 60 minuten. De intake geldt ook als een behandeling.


Vergoeding en betaling

Ik sta geregistreerd als haptotherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie RBCZ. Dat betekent dat de haptotherapie sessies mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering. Vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van je verplichte en vrijwillige eigen risico.

Een overzicht van de vergoeding voor haptotherapie door de zorgverzekering vind je op de website van mijn beroepsvereniging

NFG - vergoedingen 2022. Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

De factuur krijg je na afloop van de sessie per mail. Het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, hiervoor wordt een digitaal betalingsverzoek toegezonden.

 

Bij verhindering

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrijkomt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, kan de afspraak in rekening gebracht worden.

 

Goede zorg

Op de website van de NFG vind je meer informatie over de beroepscode en de klachtenprocedure. Ook op mijn website is daar meer over te lezen.

Privacy

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ik ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op mijn website kun je mijn Privacybeleid lezen.

 

Dossier en informatie-uitwisseling

In de wet is opgenomen dat dossiervorming verplicht is. Het dossier wordt door mij ten behoeve van een goede begeleiding gebruikt en is niet inzichtelijk voor onbevoegden. De wettelijke bewaartermijn is op dit moment 20 jaar. Mocht je deze gegevens willen inzien of vervroegd vernietigen, dan kan ik je informeren over de procedure. Overleg met derden ten behoeve van de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met jouw instemming.


Ik verwacht dat met deze praktische afspraken, tezamen met mijn vakkundigheid en enthousiasme een goede begeleiding gewaarborgd is.

 

Cliënt is akkoord met Algemene Voorwaarden en heeft kennis genomen van de Privacy Verklaring.

bottom of page